Startpagina

Pas op, auto-inbrekers

Pas op, auto-inbrekers!

De afgelopen weken zijn er weer veel meldingen over auto-inbraken geweest in wijk de Gentiaan.
Meer informatie.

CMD

CMD

In het CMD vindt u alle sociaal maatschappelijke ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en (jeugd)zorg. Meer informatie.

Groenbeleid in de praktijk

Groenbeleid in de praktijk

In het groenbeleidsplan hebben we vastgelegd hoe we met het openbaar groen omgaan. Wat betekent dat in de praktijk? Wanneer is er groot groenonderhoud in úw straat? Meer informatie.

Evenementenbeleid

Evenementenbeleid

Het nieuwe evenementenbeleid is gericht op stimuleren, faciliteren en mogelijk maken van activiteiten en evenementen. Meer informatie.